Over De Brug

Gelegen in Wittenhagen!

Weet u wat ervoor zorgt dat uw kind goed kan leren? Als de relatie tussen uw kind en leerkracht en u als ouder goed is. Daarom houden we kindgesprekken en betrekken ook u bij de ontwikkeling van uw dochter of zoon. In dat contact gaan we op zoek naar wat werkt voor uw kind en wat het nodig heeft bij het leren. Dan groeit zelfvertrouwen en motivatie van binnenuit. Ons motto is niet voor niks: “Wij zorgen voor Kanjers!”

Onze speerpunten voor 2023/2024

  • Speerpunt is LEZEN! !Eerst leesmotivatie, dan gebruik maken van rijke teksten, de “Bieb op School” en uitproberen van de methode BLINK lezen
  • Verhogen van de ouderbetrokkenheid. We werken samen met Thuis in Taal, de peuterspeelzaal, ZorgDat en de Gemeente Harderwijk om dit te bereiken.
  • In het komende jaar werken we met instructieblokken, om instructie naar behoefte goed te organiseren in de groepen.
  • We werken onze visie rond burgerschap uit met een doelgericht lesprogramma.

Hoe kunnen we je helpen?

Missie & visie

Lees meer

Schooltijden en vakanties

Lees meer

Passend onderwijs

Lees meer

Anti-pestprotocol

Lees meer

Kanjertraining

Lees meer

Leerlingraad

Lees meer

Ons team

Lees meer

Belangrijke informatie

Lees meer

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken