Over De Brug

Gelegen in Wittenhagen!

Weet u wat ervoor zorgt dat uw kind goed kan leren? Als de relatie tussen uw kind en leerkracht en u als ouder goed is. Daarom houden we kindgesprekken en betrekken ook u bij de ontwikkeling van uw dochter of zoon. In dat contact gaan we op zoek naar wat werkt voor uw kind en wat het nodig heeft bij het leren. Dan groeit zelfvertrouwen en motivatie van binnenuit. Ons motto is niet voor niks: “Wij zorgen voor Kanjers!”

Onze speerpunten voor 2021/2022

  • Afspraken van 1 t/m 8 om de zelfstandigheid, motivatie en eigenaarschap  te bevorderen
  • Gebruik van de nieuwe woordenschatmethode LOGO 3000 in de groepen 1 t/m 5
  • Invoeren van de nieuwe methode voor rekenen: Getal en Ruimte jr.
  • Spelend leren/werken in hoeken in de groepen 2 en 3 om de overgang te versoepelen.
  • Uitproberen verschillende instructievormen: circuit, weektaak

Hoe kunnen we je helpen?

Missie & visie

Lees meer

Schooltijden en vakanties

Lees meer

Passend onderwijs

Lees meer

Anti-pestprotocol

Lees meer

Kanjertraining

Lees meer

Leerlingraad

Lees meer

Ons team

Lees meer

Belangrijke informatie

Lees meer

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken