“WIJ ZORGEN VOOR KANJERS!”

 

 

 

De Brug is een christelijke basisschool. Ons motto is: “Wij zorgen voor Kanjers”. Wij willen vanuit onze christelijke overtuiging kinderen begeleiden in hun groei naar een verantwoordelijke en kritische volwassene. Vanuit ons geloof in God en het evangelie van Jezus Christus, streven we na dat kinderen en leerkrachten respectvol en liefdevol met elkaar omgaan. Zo ontstaat een veilig schoolklimaat, waarin elk kind zich prettig kan voelen en daardoor optimaal kan presteren.
Dit willen wij te bereiken door te werken vanuit de hieronder kort geschetste uitgangspunten:

 

  • Dit geldt ook voor de omgang met andere culturen en religies.
  • De regels en uitgangspunten van de Kanjertraining vormen een doorgaande lijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling door alle klassen. In elke klas gelden positief geformuleerde regels: waar houden we ons aan om het gezellig te maken.
  • Kinderen moeten kennis opdoen en vaardigheden leren om hun mogelijkheden optimaal te benutten.
  • We vinden het belangrijk dat kinderen op school zoveel mogelijk zelfstandig en verantwoordelijk functioneren. We stimuleren dat alle kinderen voor elkaar zorgen en van elkaar kunnen leren.
  • We leren kinderen verantwoording te nemen voor elkaar en de schepping.
  • We willen de kinderen stimuleren positief in het leven te staan, door zelf open en eerlijk te zijn naar onze kinderen.
  • Een veilige omgeving is een basis om tot leren te komen. We zien het als onze plicht om ons oprecht te verdiepen in elk kind. Wij zien het als onze taak de kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar volwassenheid, waarbij leren hand in hand gaat met een ontwikkeling van het normbesef.

 

School
in beeld

Naar fotoalbum »