Onze school

Oog hebben voor elkaar

Lees meer

Over De Brug ...

Lees meer

Gemotiveerd samen leren

Lees meer

Hierom kies je voor De Brug

Wij zorgen voor Kanjers!

Samen groeien !

Op De Brug is een open wijkschool. De maatschappij in het klein. Kinderen van verschillende mogelijkheden, die door de juf of meester worden begeleid naar wat zij kunnen. Van alle kinderen hebben wij hoge verwachtingen. Wij bieden bijvoorbeeld extra taal ondersteuning als het moet, of de plusklas als het kan. Wij zijn blij als we kunnen laten zien dat kinderen groeien binnen hun mogelijkheden. Van deze school gaan dus kinderen zowel naar praktijonderwijs als naar gymnasium en alles wat er tussen zit.

Spelend en onderzoekend leren

In groep 1 t/m 3 leren kinderen spelenderwijs in diverse themahoeken volgens het principe van basisontwikkeling. De overgang van 2 naar 3 willen we zo soepel mogelijk laten verlopen. Daar zijn nog steeds speel/leersituaties. Ook in de hogere groepen is er ruimte voor leren door bewegen en dagen wij kinderen uit om hun talenten te ontwikkelen en de wereld te ontdekken. Het lesaanbod maakt kinderen nieuwsgierig en de leerkracht coacht de kinderen bij hun leervragen.

Breed aanbod

In onderwijs stimuleren wij elkaar om vernieuwend en creatief te werken. We proberen goed aan te sluiten bij de mogelijkheden van de kinderen en richten de instructies in naar behoefte. Onze teamleden werken samen om te komen tot een doelgericht aanbod. Wij benutten elkaars talenten, evalueren onze lessen, nemen geslaagde experimenten van elkaar over. In samenwerking met de Cultuurkust organiseren wij tien workshops, om ook meer talenten te ontdekken.

Fijne sfeer en veilige leeromgeving

Wij werken samen met leerlingen en ouders aan een veilige leeromgeving waarbij kinderen, medewerkers en ouders aandacht en respect voor elkaar hebben. Ieder kind doet ertoe! Daar hoort ook correct taalgebruik bij. We hebben extra aandacht in het tegengaan van schelden. En als je ergens mee zit, staat de deur altijd open voor gesprek.Er is een fijne sfeer, De kinderen gaven voor 'Veiligheid' een 8,6 als beoordeling.

Dit zeggen jullie over ons

Van ouders en leerlingen

Moeder groep 4

Zoë - leerling groep 8

Wij zorgen voor Kanjers!

Welkom bij christelijke basisschool De Brug in Harderwijk. Een fijne basisschool in de wijk Tweelingstad (Wittenhagen). We staan voor een prettige sfeer binnen de school. In een veilige omgeving komen kinderen tot ontwikkeling en leren!

Wij willen vanuit onze christelijke overtuiging kinderen begeleiden in hun groei naar een verantwoordelijke en kritische volwassene. Vanuit ons geloof in God streven we na dat kinderen en leerkrachten respectvol en liefdevol in een veilig schoolklimaat met elkaar omgaan en leren.

 

Een kanjer hoeft niet de beste te zijn in rekenen

Op een kanjer kan je rekenen

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken

Neem een kijkje in het dagelijks leven op onze school. We helpen elkaar en hebben respect voor de ander!

Neem een kijkje in het dagelijks leven op onze school. We helpen elkaar en hebben respect voor de ander!

Wij geven extra hulp aan kinderen die het nodig hebben.

Sport is belangrijk. En daar genieten de kinderen heel veel van.