De ouderraad

Even voorstellen!
Wij, de ouderraad van CBS de Brug willen ons via dit bericht graag aan u voorstellen.

Van links naar rechts (zie foto)
Jeroen van de Hoef (penningmeester), Joke Vermeer, Gera Mulder, Ruth Treffers (voorzitter), Sadé Rietkamp, Desiree Offereins, Manon van de Hoef (voorzitter).

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van CBS de Brug. Wij houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering. Ook dragen we bij aan verschillende (sport)activiteiten, dag van de leerkracht, Koningsspelen en de schoolreisjes.

Tevens beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan bovenstaande activiteiten.

De OR heeft een bestuur met twee voorzitters en een penningmeester. Wij vergaderen meerdere keren per jaar. De voorzitters en de penningmeester vergaderen zo nodig ook mee met de Medezeggenschapsraad van de school.

De Ouderraad wil graag de betrokkenheid van de ouders vergroten. Binnen een school zijn er diverse klusjes die niet onder schooltijd door leerkrachten gedaan kunnen worden. Denk daarbij aan hulpouders om te rijden, hulp bij activiteiten, versieren, koffie schenken etc.

U leest dat er genoeg te beleven valt op school voor u en uw kind, via berichten via Parro houden we ouders op de hoogte of vragen we om hulp. Helpt u ook mee? Want ouders geven kleur aan onze school.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? U kunt altijd de leden van de ouderraad aanspreken of mailen naar ouderraaddebrug@stichtingvco.nl

Vriendelijke groet,
De Ouderraad,
CBS de Brug

Nu in de ouderraad

De ouders van de ouderraad moeten de grondslag en doelstelling van de Stichting Voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk kunnen respecteren.
De ouderraad van 2022-2023 bestaat uit: Manon van de Hoef, José Boss, Ruth Treffers, Sadé Rietkamp, Desirée Offereins, Joke Vermeer, Gera Mulder en Jeroen van de Hoef (penningmeester). Daarbij zijn er tal van ouders die hand en span diensten verlenen.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken