Voor alle leerlingen, leerkrachten en helpende ouders hebben wij een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico tijdens de reis van en naar school. Ook tijdens excursies, schoolreizen en een schoolkamp zijn de kinderen verzekerd. Let wel: dit is geen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering!

Persoonlijke eigendommen van leerlingen zijn niet verzekerd. De school is dus niet verantwoordelijk voor bijv. speelgoed, mobiele telefoons en mp3-spelers e.d. die mee naar school worden genomen. Het risico op beschadiging of ontvreemding is voor eigen verantwoordelijkheid.

Onder schooltijd moeten de mobieltjes ook op de gang uitgeschakeld zijn. Mobieltjes mogen in de school niet gebruikt worden en moeten in de schooltas worden opgeborgen. Alleen in overleg met de leerkracht mogen kinderen gebruik maken van de mobiele telefoon.