Downloads

Veiligheidsplan

Veiligheidsplan

Download

Schoolgids

Schoolgids 2021-2022

Download

Aanvraagformulier verlof

Graag dit formulier afgeven bij de directeur voor een aanvraag voor bijzonder verlof.

Download

Meldcode Kindermishandeling en/of Huiselijk geweld

Meldcode Kindermishandeling en/of Huiselijk geweld

Download

Doublure en Kleuterverlengings-protocol 2019

Doublure en Kleuterverlengingsprotocol 2019

Download

Schoolondersteunings-profiel

Ons schoolondersteuningsprofiel 2020-2021

Download

Checklist 5 gebieden AVG

Checklist 5 gebieden AVG

Download

Jaarverslag

Ons Jaarverslag

Download

Oudertevredenheids-onderzoek

Het oudertevredenheidsonderzoek- 2021-2022

Download

Autoriteit Persoonsgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens

Download

Wat is AVG

Wat is AVG

Download

Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstelling

Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstelling

Download