Downloads

Schoolgids 2023-2024

U vindt hier informatie over onze school

Download

Aanvraagformulier verlof

Graag dit formulier afgeven bij de directeur voor een aanvraag voor bijzonder verlof.

Download

Oudertevredenheids-onderzoek

Het oudertevredenheidsonderzoek- 2021-2022

Download

Jaarverslag 2021-2022

Download

Schoolondersteuningsprofiel 2022-2023

Download

Meldcode Kindermishandeling en/of Huiselijk geweld

Meldcode Kindermishandeling en/of Huiselijk geweld

Download

Doublure en Kleuterverlengings-protocol 2019

Doublure en Kleuterverlengingsprotocol 2019

Download

Checklist 5 gebieden AVG

Checklist 5 gebieden AVG

Download

Autoriteit Persoonsgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens

Download

Wat is AVG

Wat is AVG

Download

Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstelling

Functionaris Gegevensbescherming (FG) aanstelling

Download

Leerplicht

Hier treft u informatie aan over leerplicht.

Download

Aannamebeleid

Hier treft u informatie aan over aanmelding en toelating van nieuwe leerlingen

Download

Sociaal veiligheidsbeleid 2022-2023

Download

Vragenlijst veiligheid leerlingen 2022-2023

Download

Inspectierapport 2023

Download