Jaarplannen

Een nieuw schooljaar werken we aan…

 1. Omgaan met de verschillen in de groep– om dit het hoofd te kunnen bieden is een gedifferentieerde instructie, een andere didactische aanpak, en ook een ander soort klassenorganisatie nodig. En omdat er in groepjes en/of blokken instructie wordt geboden, hebben de kinderen de zelfstandigheid, motivatie en eigenaarschap nodig voor hun werk. Het vraagt om een heel andere manier van voorbereiden en overdracht. Niet behaalde doelen uit de leerlijn, worden opgepakt op een later moment. We werken aan een doorgaande lijn vanaf groep 1.
 2. Getal en Ruimte jr. – we voeren deze nieuwe rekenmethode in dit jaar.
 3. Nationaal Programma Onderwijs:a. Begeleiding kleine groepjes door de leerkracht één dagdeel per weekb. Verlengde schooldag – analoog aan de huidige impulsklassenc. Professionalisering: we trekken graag geld uit voor

  · Studiedag Meldcode Aanpak Huiselijk Geweld

  · Implementatie van LOGO3000

  · Onderzoek naar verdiepen en uitbreiden woordenschatonderwijs (LOGO3000 doortrekken tot 5) en aanscherpen Taalbeleid(splan)

  · Implementatie van Getal en Ruimte jr. (3-8)

  · Kanjertraining: opfris dag team en ‘coaching on the job’ van begeleider

  d. Opzetten rekenkast

  e. Cultuur/workshops 10k 2x 5 dagen incl. techniek

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken