Aankomend jaar zijn er vijf grote onderwijskundige ontwikkelteams, waarin alle teamleden meedoen

  • Speerpunt voor dit jaar is ‘Lezen’. In de periode tot de herfstvakantie staat leesmotivatie centraal. De Bieb komt op school en we pakken de Kinderboekenweek weer eens groot aan. Later in het jaar is een scholing rond begrijpend lezen
  • We verdiepen ons bij ‘rekenen’ verder in het geven van een instructie naar niveau. We maken daarbij gebruik van de vertaalcirkel
  • In het komende jaar werken we met instructieblokken, om instructie naar behoefte goed te organiseren in de groepen
  • We werken ons beleid rond burgerschap uit. Dit gebeurt in samenwerking met alle andere scholen van VCO
  • Groepen 2 en 3 werken samen om de overgang te versoepelen. Kinderen uit beide groepen werken op een aantal dagdelen samen aan een uitdagend thema
  • Wij krijgen een naschools aanbod. In samenwerking met Gemeente en Ga! Wordt de Brug een Brede School
  • Actieve ouders uit de buurt en school pakken, in samenwerking met de Gemeente, het schoolplein aan

Voor het volledige jaarplan ligt voor u een exemplaar ter inzage op school

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken