Medezeggenschapsraad

Belangrijk om samen met ouders te praten

Een goede en prettige school maken we samen: ouders, leerlingen en medewerkers. Samen zorgen we voor gedegen onderwijs in een prettige, veilige omgeving. Wij vinden het daarom belangrijk om samen met ouders te praten én beslissen over organisatie, onderwijs en opvoeding, vanuit een christelijke overtuiging. Daarvoor is er de medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de stem van alle medewerkers, ouders en leerlingen van De Brug.

Voor draagvlak van beleid

Een goed functionerende medezeggenschapsraad is heel belangrijk. Dat zorgt er namelijk voor dat beleidsbesluiten breed worden gedragen door leerkrachten en ouders. En dus: dat het beleid van de school zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van school, ouder en kind. De leden van medezeggenschapsraad denken, praten en beslissen mee op een positieve en open manier. Dit vanuit één gezamenlijk doel: een gedegen en veilige school waar onze kinderen prettig leren en werken.

Huidige samenstelling medezeggenschapsraad

Leerkrachten: Marjolein Schol-van Hage, Simone Wubs en Ilse Morren (voorzitter)
Ouders: Marije Lubbersen, Peter Jansen (secretaris) en Hans Treffers

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken