Onze schooltijden dit jaar

Vakanties, extra vrije dagen en studiedagen

Wij hanteren een continurooster wat betekent dat alle kinderen samen op school eten tussen de middag. De data van vakanties, extra vrije dagen en studiedagen  leest u hieronder.

Onze schooltijden

  • Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-14.30 uur.
  • Woensdag: 8.30-12.30 uur.
  • Vrijdag: groep 1 t/m 4: 8.30- uur-12.30 uur & groep 5 t/m 8: 8.30-14.30 uur.

Vakanties en belangrijke data

Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2023 

Studiedag Maandag 23 oktober (aansluitend op herfstvakantie) 

Studiedag Vrijdag 10 november 

Kerstvakantie: 23 december 2023 t/m 7 januari 2024 

Studiedag (alle groepen) Maandag 8 januari 2024  

Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024 

Goede vrijdag 29 maart 2024 

Tweede Paasdag 1 april 2024 

Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2024 

Hemelvaartsweekend 9 en 10 mei 2024 

Tweede Pinksterdag 20 mei 2024 

Studiedag(alle groepen) Vrijdag 21 juni 2024 

Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2024 

 

Belangrijke data 

Maandag 21 augustus Eerste schooldag  

Donderdag 31 augustus 2023 Informatieavond groepen 1,2,3 en 8 (andere groepen informatie via deze brief) 

Week 37 (11-14 sept)   Kennismakinggesprekken alle ouders 

Woensdag 27 september Start Schoolkamp groep 8 

Maandag 2 oktober Schoolfotograaf 

Donderdag 12 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 

Week 46 (13-16 november) Voortgangsgesprekken met ouders 

Dinsdag 5 december 2023 Sinterklaasfeest (kinderen groepen 1-4 middag vrij) 

Week 52 (datum volgt) Kerstviering (Op 22/12 zijn alle kinderen om 12.30 uur vrij) 

Zondag 28 januari 2024 Kerk en schooldienst 

6 en 7 februari 2024 Doorstroomtoets groep 8 

Vrijdag 9 februari 1024 Rapport 1 

Week 7 (12-15 februari) Rapportgesprekken met alle ouders 

Woensdag 13 maart 2024 Open dag 

Week 13 (datum volgt) Paasviering op school  

Vrijdag 26 april 2024 Koningsspelen 

Vrijdag 14 juni Rapport 2 

Week 25 (17-20 juni) Voortgangsgesprekken met ouders 

Donderdag 4 juli 2024 Afscheid groep 8 

Vrijdag 12 juli “Calamiteiten dag”

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken