Onze schooltijden dit jaar

Vakanties, extra vrije dagen en studiedagen

Wij hanteren een continurooster wat betekent dat alle kinderen samen op school eten tussen de middag. De data van vakanties, extra vrije dagen en studiedagen  leest u hieronder.

Onze schooltijden

 • Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-14.30 uur.
 • Woensdag: 8.30-12.30 uur.
 • Vrijdag: groep 1 t/m 4: 8.30- uur-12.30 uur & groep 5 t/m 8: 8.30-14.30 uur.

Vakanties en belangrijke data

 • Eerste schooldag: maandag 22 augustus 2022
 • Informatieavond: donderdag 1 september 2022
 • Kennismakingsgesprekken: week 5 – 9 september 2022
 • Kinderboekenmarkt: donderdag 13 oktober 2022
 • Herfstvakantie: 22 oktober t/m 30 oktober 2022
 • Studiedag (groepen 1 en 2): 8 november 2022
 • Sinterklaasfeest: maandag 5 december 2022
 • Kerstviering: 22 of 23 december 2022
 • Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
 • Studiedag (alle groepen): woensdag 11 januari 2023
 • Kerk en schooldienst: zondag 29 januari 2023
 • Studiedag (alle groepen): Maandag 6 februari 2023
 • Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023
 • Open dag: woensdag 29 maart 2023
 • Goede vrijdag: 7 april 2023
 • Tweede Paasdag: 10 april 2023
 • Meivakantie: 22 april t/m 7 mei 2023
 • Hemelvaartsweekend: 18 en 19 mei 2023
 • Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023
 • Studiedag (alle kinderen): vrijdag 16 juni 2023*
 • Zomervakantie: 8 juli t/m 20 augustus 2023
* Datum kan veranderen i.v.m. de uiteindelijke datum Avondvierdaagse

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken