De aanmelding

  1. Als u uw kind bij ons aan wilt melden, hebben wij eerst graag een kennismakingsgesprek met u. Samen met uw dochter of zoon krijgt u een rondleiding door de school.
  2. U krijgt bij het eerste bezoek de schoolgids mee. Ook krijgt u het aanmeldingsformulier mee.
  3. Wanneer u het aanmeldformulier komt afgeven, vragen wij naar het BSN-nummer van uw kind. Daarvoor vragen we een ID-kaart of zorgpasje aan ons te tonen.
  4. Met uw toestemming nemen we contact op met de Peuterspeelzaal, Kinderopvang en/of vorige school. Samen met u kunnen we ook zorgen voor een ‘warme overdracht’.
  5. Na nog een gesprek met de intern begeleider van de school, hebben we goed in beeld of wij een geschikte school voor uw kind kunnen zijn.
  6. U krijgt vervolgens bericht van inschrijving.
  7. Ongeveer zes weken voordat uw kind op school komt neemt de betreffende leerkracht contact met u op. Hier worden afspraken gemaakt over plaatsing in de groep en worden er wenmomenten gepland.
  8. Een uitzondering hierop is wanneer uw kind na 15 juni of 15 november 4 jaar wordt. De betreffende leerkracht neemt dan ook contact met u op, maar de wenmomenten komen dan te vervallen. Uw kind komt dan na de zomer- of de kerstvakantie volledig op school. Natuurlijk is er wel een kennismakingsmoment voor de betreffende vakanties.