Klachtenroute  

Mocht u reden zien tot bespreken van ontevredenheid of een klacht hebben, dan staan wij altijd open voor een gesprek. Naarmate de klacht in ernst toeneemt, kunt u onderstaande klachtenroute volgen. 

We gaan ervan uit dat u de klacht eerst bespreekbaar maakt bij de direct betrokkene(n).  

Is de klacht kind-, klas- of leerkrachtgericht, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de leerkracht. 

Ingeval de klacht het niveau van de klas overstijgt en daarmee het handelen van ‘de school’ betreft, is de directie uw aanspreekpunt. 

Wordt het allemaal ingewikkelder of ernstiger van aard of weet u niet zo goed waar u met uw klacht moet zijn, dan kunt u aankloppen bij de Interne Vertrouwenspersoon van onze school: Naam (elmavanderhaar@stichtingvco.nl) 

Vraagt uw klacht om advies van een onafhankelijk deskundige van buiten te school, dan mag u contact opnemen met de Externe Vertrouwenspersoon, mevr. Nicole Wassink-Mijnders werkzaam bij onderwijsadviesbureau Centraal Nederland (tel. 0341-278484/ 06-1004584 email: n.wassink@centraalnederland.nl).  

De Interne Contactpersoon en de Externe Vertrouwenspersoon zijn geen bemiddelaars, maar zij nemen de tijd om naar u te luisteren en om u te adviseren en te ondersteunen in de vervolgroute.  

Het bevoegd gezag van Stichting VCO is de laatste schakel in deze klachtenroute. Indien nodig, bijvoorbeeld als uw klacht de schooldirecteur betreft, verwijst de Interne Contactpersoon of de Externe Vertrouwenspersoon u naar de voorzitter van het College van Bestuur, dhr. Freek ten Klooster. 

Vindt u daarna dat er niet adequaat op uw klacht wordt gereageerd, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie Christelijk Primair Onderwijs. Deze maakt deel uit van de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (www.gcbo.nl).  

Telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 16.30 uur via 070-3861697 of via emailadres info@gcbo.nl.    

De officiële klachtenregeling van Stichting VCO kunt u vinden op www.stichtingvco.nl