Kanjertraining

Voor goede omgang met jezelf en met elkaar

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig en prettig voelen op onze school. Veel aandacht besteden we aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Dit doen we met Kanjertrainingen. Deze zijn bedoeld voor alle leerlingen, met als doel om weerbaar te worden door het leren geven en ontvangen van complimenten en feedback. De trainingen hebben tot doel dat een kind leert dat het er mag zijn, wie en hoe je ook bent.

Met verhalen en oefeningen

In de Kanjertraining ligt de nadruk op vier gedragstypen: De Kanjer (witte pet), de Aap (rode pet), het Konijn (gele pet) en de Pestvogel (zwarte pet). Kinderen gedragen zich, net als volwassenen, verschillend in verschillende situaties. Je bént dus geen gedragstype, maar je gedraagt je afwisselend als Kanjer, Aap, Konijn of Pestvogel. In elke groep maken we gebruik van een boek, dat past bij de leeftijd van de kinderen. In elke les is aandacht voor verhalen en oefeningen die het Kanjer gedrag bevorderen. Daarnaast bevordert de Kanjertraining de sfeer in de groep. Onze leerlingen leren om samen te werken en elkaar te helpen.

Afspraken

We hanteren in de Kanjertraining vijf afspraken:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand lacht een ander uit
  • Niemand doet zielig

Meer informatie: www.kanjertraining.nl

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken