Aankomend jaar zijn er vier grote onderwijskundige ontwikkelteams, waarin alle teamleden meedoen. In ons jaarplan lees je hieronder :

  • Speerpunt voor ook dit jaar is ‘Lezen’. We willen de kinderen motiveren tot lezen.De Bieb is op school en we pakken de Kinderboekenweek weer groots aan. Het team bekwaamd zich verder in tekstbegrip.
  • Het team gaat gericht aan de slag met het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI).
  • In het komende jaar werken we met instructieblokken, om instructie naar behoefte goed te organiseren in de groepen. Met name ook met kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Daartoe maken wij gebruik van materialen van Levelwerk.

  • Wij versterken de ouderbetrokkenheid en werken daarin samen met Thuis in Taal. Thuis in Taal is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak voor taalversterking bij jonge kinderen.
  • We werken ons beleid rond burgerschap Dit gebeurt in samenwerking met alle andere scholen van VCO
  • Groepen 2 en 3 werken samen om de overgang te versoepelen. Kinderen uit beide groepen werken op een aantal dagdelen samen aan een uitdagend thema
  • Wij versterken in samenwerking met  Ga! Harderwijk en de POPschool de Brede Schoolvoorziening