U bevindt zich hier: Ouders » Ouderraad

De ouderraad

De ouderraad helpt de leerkrachten van CBS De Brug bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten school. Hiervoor zijn binnen de ouderraad meerdere commissies actief. Deze commissies organiseren een bepaalde activiteit en bereiden deze ook voor. Het kan voorkomen dat de ouderraad een beroep doet op u om wat meer hulp te hebben bij bepaalde activiteiten. De ouderraad benadert u hiervoor ruim van te voren. De ouderraad heeft tot doel om de activiteiten voor de leerlingen zo leuk mogelijk te maken, samen met andere bereidwillige ouders.

In de ouderraad zijn de volgende commissies actief:

De sportcommissie

Deze houdt zich bezig met het mede organiseren en begeleiden van de sportdag, schoolkorfbal, avondvierdaagse en het schoolvoetbaltoernooi.

De Sinterklaascommissie

De Sinterklaascommissie legt jaarlijks al in oktober contact met Spanje om te vragen of de Sint ook dit jaar weer CBS De Brug wil bezoeken.

De kerstcommissie

De kerstcommissie is betrokken bij alle kerstactiviteiten. Elk jaar vieren we kerst op een andere manier. Soms voeren de kinderen een kerstspel op. Het andere jaar spelen de leerkrachten mee in een musical voor de ouders en kinderen. Eens in de vier jaar is er een wandeling door de wijk waarbij kinderen fragmenten van het kerstverhaal naspelen.

De paascommissie

Elk jaar vind op onze school een paasviering plaats. Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus. Na afloop is er een gezellige maaltijd met de kinderen op school. De paascommissie helpt de school om alles in goede banen te leiden.

De schoolreiscommissie

Elk jaar gaan de leerlingen naar een leuke bestemming. De schoolreiscommissie stelt een lijst samen met verschillende soorten bestemmingen waar we uit kiezen. Vanaf groep 3 gaan we met de bus op schoolreis. Bij de kleuters gaan we met eigen vervoer.

Vergaderingen

De ouderraad van De Brug bestaat uit dertien mensen. Zij vergaderen gemiddeld zevenmaal per jaar, onder leiding van de voorzitter van de ouderraad. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vicevoorzitter de taken over. De ouderraad bestaat verder uit een penningmeester, een tweede penningmeester en een secretaresse.

Vragen of ideeën?

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Mail de ouderraad: ouderraad@cbs-de-brug.com