U bevindt zich hier: Ouders » Kinderopvang Doomijn

Kinderopvang Doomijn

Buitenschoolse opvang in een veilige en stimulerende omgeving

Op zoek naar buitenschoolse opvang voor uw zoon of dochter? Basisschool De Brug werkt hiervoor samen met de stichting Doomijn. Deze organisatie biedt opvang voor alle scholen van de Stichting voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk. Kinderen van De Brug maken gebruik van de opvang op onze collega-school de Willem Alexanderschool aan de Veldkamp. Doomijn kan het vervoer van school naar deze locatie voor u regelen.

Bij Doomijn is het fijn voor kinderen. De medewerkers zetten zich ervoor in dat uw kind zich snel thuis en veilig voelt. Kinderopvang bij Doomijn is veel meer dan alleen opvang. Doomijn stimuleert het spelend ontdekken van de wereld en daagt kinderen uit hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en ontwikkelen. De medewerkers bieden de kinderen leuke en spannende activiteiten aan, op allerlei terreinen. Zijn doen dit vanuit methodieken voor het volgen en breed stimuleren van de ontwikkeling van uw kind. Daarbij staat altijd het plezier voorop.

Kwaliteit van opvang

Doomijn draagt bij aan de groei en ontwikkeling van uw kind; een hele verantwoordelijkheid. Om de kwaliteit van de opvang te waarborgen, besteedt Doomijn veel aandacht aan het scholen van de medewerkers op het gebied van pedagogische kwaliteit en ontwikkelingsstimulering.

Contact met ouders

Wij vinden het belangrijk dat er een goed contact is tussen de medewerkers en de ouders. De medewerkers van Doomijn delen graag met u wat uw kind beleeft en hoe het zich ontwikkelt. Daarom nemen zij de tijd voor u, zowel bij het brengen als bij het halen van uw kind. Er zijn oudergesprekken en ouderactiviteiten én u ontvangt periodiek een nieuwsbrief van Doomijn.

Meer informatie

Kijk op www.doomijn.nl of neem contact op met vestigingsmanager vestigingsmanager Inge Moerenhout, tel. 06 - 81 19 34 69.