U bevindt zich hier: Ouders » Kinderopvang Doomijn

Kinderopvang Doomijn

Buitenschoolse opvang in een veilige en stimulerende omgeving

Op zoek naar buitenschoolse opvang voor uw zoon of dochter? Dat kan!

Vanaf het schooljaar 2013-2014 vindt in Harderwijk opvang plaats op diverse locaties in Harderwijk.
De opvang is in handen van Doomijn. Deze organisatie biedt opvang voor alle scholen van VCO in Harderwijk. Afhankelijk van de aanvragen is Doomijn open van 07:00 tot 08:00 uur ’s morgens en van 15.15 uur tot 18.00 uur ’s middags.

Meer dan opvang

Bij Doomijn is het fijn voor kinderen. De medewerkers zetten zich ervoor in dat uw kind zich snel thuis en veilig voelt. Kinderopvang bij Doomijn is veel meer dan alleen opvang. Doomijn stimuleert het spelend ontdekken van de wereld en daagt kinderen uit hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en ontwikkelen. De medewerkers bieden de kinderen leuke en spannende activiteiten aan, op allerlei terreinen. Zijn doen dit vanuit methodieken voor het volgen en breed stimuleren van de ontwikkeling van uw kind. Daarbij staat altijd het plezier voorop. Trouwens: met dit brede aanbod van activiteiten brengen de medewerkers van Doomijn soms ook ouders op nieuwe ideeën.

Kwaliteit van opvang

Doomijn draagt bij aan de groei en ontwikkeling van uw kind; een hele verantwoordelijkheid. Om de kwaliteit van de opvang te waarborgen, besteedt Doomijn veel aandacht aan het scholen van de medewerkers op het gebied van pedagogische kwaliteit en ontwikkelingsstimulering.

Contact met ouders

Wij vinden het belangrijk dat er een goed contact is tussen de medewerkers en de ouders. Ook de medewerkers van Doomijn delen graag met u wat uw kind beleeft en hoe het zich ontwikkelt. Zij nemen daarom de tijd voor u, zowel bij het brengen als bij het halen van uw kind. Er zijn oudergesprekken en ouderactiviteiten én u ontvangt periodiek een nieuwsbrief van Doomijn.

Meer informatie

Kijk op doomijn.nl, neem contact op met vestigingsmanager Tineke Biallass, tel. 06 – 183 91 313 of neem contat op per mail: t.biallass@domijn.nl