Belangrijke data

 

20 maart 2024                            OPEN DAG (voor startende ouders)
20 maart 8.45-10.15                   Inloopspreekuur CJG
29 maart 2024
                            Goede vrijdag
1 april 2024                                  Tweede Paasdag
26 april 2024                               Koningsspelen
27 april t/m 8 mei 2024             Meivakantie
9 en 10 mei 2024                        Hemelvaartsweekend
20 mei 2024                                Tweede Pinksterdag
21 mei 13.00-14.30                     Inloopspreekuur CJG-GGD
2 juli 13.00-14.30                        Inloopspreekuur CJG
21 juni 2024                                 Studiedag(alle groepen)
13 juli t/m 25 augustus 2024    Zomervakantie 

Peuterspeelzaal in De Brug !

In het nieuwe schooljaar starten we met een peuterspeelzaal in ons gebouw, in samenwerking met de Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH).