Belangrijke data

  • Kerstviering op school: vrijdag 23 december 2022
  • Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
  • Studiedag (alle groepen): woensdag 11 januari 2023
  • Kerk en schooldienst: zondag 29 januari 2023
  • Studiedag (alle groepen): maandag 6 februari 2023
  • Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023
  • Open dag: woensdag 29 maart 2023

Peuterspeelzaal in De Brug !

In het nieuwe schooljaar starten we met een peuterspeelzaal in ons gebouw, in samenwerking met de Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH).