Belangrijke data

  • Meivakantie: 22 april t/m 7 mei 2023
  • Hemelvaartsweekend: 18 en 19 mei 2023
  • Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023
  • Avondvierdaagse: 5  t/m 8 juni 2023
  • Studiedag: vrijdag 9 juni 2023

Peuterspeelzaal in De Brug !

In het nieuwe schooljaar starten we met een peuterspeelzaal in ons gebouw, in samenwerking met de Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH).