Belangrijke data

Maandag 2 oktober                        Schoolfotograaf
Woensdag 27 september              Start Schoolkamp groep 8
Donderdag 12 oktober                  Afsluiting Kinderboekenweek

14 oktober t/m 22 oktober          Herfstvakantie 
Maandag 23 oktober                    Studiedag  (aansluitend op herfstvakantie)
Vrijdag 10 november                    Studiedag 

Week 46 (13-16 november)        Voortgangsgesprekken met ouders
Dinsdag 5 december                   Sinterklaasfeest (kinderen 1-4 middag vrij)
Week 52 (datum volgt)               Kerstviering
Op 22/12 zijn alle kinderen om 12.30 uur vrij
23 dec. 2023 t/m 7 jan.              Kerstvakantie
Maandag 8 januari 2024            Studiedag (alle groepen vrij)

Zo…. iedereen mag even genieten van de zomervakantie. Op maandag 21 augustus bent u vanaf 8.15 uur welkom om samen een kopje koffie of thee te genieten op het kleuterplein

Peuterspeelzaal in De Brug !

In het nieuwe schooljaar starten we met een peuterspeelzaal in ons gebouw, in samenwerking met de Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH).