Belangrijke data

Donderdag 21 december             Kerstviering om 18.30 uur in de Bethelkerk
Op 22/12 zijn alle kinderen om 12.30 uur vrij
23 dec. 2023 t/m 7 jan.              Kerstvakantie
Maandag 8 januari 2024            Studiedag (alle groepen vrij)
30 januari 13.30-14.30               Inloopspreekuur CJG-GGD
20 maart 8.45-10.15                   Inloopspreekuur CJG
21 mei 13.00-14.30                     Inloopspreekuur CJG-GGD
2 juli 13.00-14.30                        Inloopspreekuur CJG

Peuterspeelzaal in De Brug !

In het nieuwe schooljaar starten we met een peuterspeelzaal in ons gebouw, in samenwerking met de Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH).