U bevindt zich hier: Groepen » 2017 - 2018 » Groep 8a

maandag 18 juni, woensdag 20 juni en donderdag 21 juni 2018
Deze week worden de laatste topotoetsen van het jaar afgenomen. Op maandag de landen en hoofdsteden, op woensdag de gebergten en wateren, terwijl op donderdag alles van Hst 5 wordt getoetst. Zoals gebruikelijk is de toets via deze link rechtstreeks bereikbaar bij Topomania. Met de bekende wachtwoorden kunnen de kinderen online hun toets leren.

woensdag 13 juni 2018
Vandaag wordt een toets afgenomen van Engels woordjes (hoofdstuk 5). De woordjes kunnen (zoals gewoonlijk) geleerd worden via Quizlet: https://quizlet.com/_4z10fc

 

Job-en-Jet-dag 23 mei 2018
Ook dit jaar was er weer een Job-en_jet-dag, waarbij de verjjaardagen van de meesters en juffen werden gevierd. Aan het einde van de ochtend gingen de beide groepen 8 naar terrein aan de Waltorenweg om daat, onder leiding van Bernhard Kelderman, een bootcamp te gaan doen. De foto's laten zien dat er flink gewerkt moest worden. Een sportieve afsluiting van een mooie ochtend. De foto's staan hier. Een filmpje van de bootcamp staat hieronder:

Toetsen geschiedenis
Op donderdag 31 mei en 7 juni staan er twee geschiedenistoetsen gepland. De eerste toets gaat over de Eerste Wereldoorlog en de daarop volgende (crisis)jaren. (blz. 58-69)  De tweede toets gaat over de Tweede Wereldoorlog (blz. 70-75). De leerlingen hebben daar al een tekstboekje over ontvangen, maar hij staat hier ook klaar als download. De toetsen worden met behulp van de app 'Socrative' afgenomen. De leerlingen dienen dus hun telefoon/tablet bij zich te hebben en de app thuis geïnstalleerd te hebben. Voor leerlingen die geen telefoon/tablet hebben, kunnen de toets via de computers van school maken.

Spreekbeurten
Vanaf maandag 14 mei zijn er elke weer een aantal leerlingen aan de beurt om een spreekbeurt te houden. Voor de meeste van hen is dat inmiddels gesneden koek; ze hebben de afgelopen jaren al een aantal keren zo'n spreekbeurt moeten houden. Mocht u geïnteresseerd zijn in de onderwerpen die zoal gepresenteerd worden, dan verwijs ik graag naar deze pagina. Daar staan de websites vermeld die de leerlingen hebben gebouwd rondom hetzelfde thema waarover ze de spreekbeurt zullen houden. Naast het vertellen over hun thema, wordt van de leerlingen ook verwacht dat ze een passende powerpoint of prezi ontwikkeld hebben. Leuk is ook wanneer ze daarin een filmpje en/of KAHOOT geplaatst hebben. We wachten af.

woensdag 23 mei 2018: Job-en-Jet-dag
Deze woensdag vieren alle juffen en meesters weer gezamenlijk hun verjaardag. Dat houdt in dat de lessen komen te vervallen en dat we een alternatief -feestelijk- programma hebben. Voor onze groep houdt dat in dat we in elk geval een lekker ijsje zullen eten en een zogenaamde 'boot-camp' zullen hebben. Het belooft weer een leuke dag te worden.

dinsdag 15 en woensdag 16 mei 2018
Deze twee dagen wordt het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi afgewerkt. Jammer genoeg konden we te weinig leerlingen van onze groep enthousiast maken om een team te vormen. Er is dus geen team uit groep 8a. Maar gelukkig waren er wel voldoende aanmeldingen in groep 8b, dus is er uit deze groep wel een team geselecteerd. We kunnen dus wel gaan aanmoedigen! En dat gaan we ook doen.

maandag 26 maart 2018
's Middags krijgen de leerlingen een topotoets over thema 4 van Meander. Zoals gebruikelijk staat de kaart voor hen klaar in topomania.net Daar kan de kaart vooraf in spelvorm geoefend worden. De inloggevens zijn te vinden bij de huiswerkgegevens van de groep.

donderdag 22 maart 2018
Tussen de middag blijven de kinderen op school eten in het kader van de "Klasselunch". Deze lunch is gekoppeld aan het meerjarige project "Ik eet het beter", dat als doel heeft kinderen bewust te maken van gezonde voeding. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld het schoolfruit dat 3x in de week verstrekt wordt. De kinderen hoeven alleen bord, beker en bestek mee te nemen. Voor de rest  wordt gezorgd.

woensdag 21 maart 2018
Deze woensdag staat in het teken van de 'Peiling Engels'. Studenten van de Universiteit Groningen komen op school om het niveau van het vak Engels bij ons op school te peilen. Het doel van de Peiling is het in kaart brengen van de kwaliteit van het taalonderwijs Engels voor leerlingen in groep 8 van het regulier basisonderwijs.Uw kind zal deelnemen aan drie of vier korte toetsen (leesvaardigheid, luistervaardigheid, woordenschat en eventueel gespreksvaardigheid) en vult een korte vragenlijst in  over de beleving van het Engels op school. Alle uitkomsten van de Peiling leveren gegevens op waarmee het niveau van het Engels in het basisonderwijs vastgesteld kan worden. Onze school krijgt bij de terugkoppeling te horen op welk niveau het vak Engels bij ons zich bevindt. Een mooi meetmoment dus.

dinsdag 20 maart 2018
's Middags hebben we een gastles over FairTrade in de Wereldwinkel. We leren dat het niet vanzelfsprekend is dat mensen in arme landen hun eigen gemaakte producten kunnen verkopen in de EU. Vaak worden deze door invoerheffingen extra duur, waardoor ze moeilijker verkoopbaar zijn. FairTrade wil boeren en producenten in arme landen een eerlijke prijs bieden, waardoor ze zich op de wereldmarkt kunnen handhaven. We hopen dat inzicht ook bij de leerlingen te laten doorbreken.

Geschiedenis: De Eerste Wereldoorlog
Met geschiedenis zijn we aangeland bij de Eerste Wereldoorlog. We hebben de situatie in Europa tussen de verschillende naties verkend en hebben ons verdiept in begrippen als kolonialisme, nationalisme en imperialisme. We hebben ontdekt dat er een duidelijk verschil is tussen een aanleiding en onderliggende oorzaken. De theorie wordt ondersteund door verschiilende video's, waaronder de npo-serie "Kleine handen in een grote oorlog'. Online kunnen de kinderen in de huid kruipen van hun leeftijdsgenootjes uit die tijd door de game te spelen: http://kleinestappen.ntr.nl/

woensdag 14 februari 2018
Vandaag moeten we de foets meenemen naar school. omdat we een voorstelling hebben in het theater van Harderwijk. Er wordt een voorstelling opgevoerd door theatergroep 'KWATTA'. Dit allen in het kader van het jaarlijkse Kunstmenu.

woensdag 7 februari 2017
Vandaag staat een toets geschiedenis op het programma. Het gaat over het tijdvak 'regenten en pruiken' aangevuld met de Franse tijd, Napoleon en Koning Willem I. De leerlingen dienen de pagina's 60-69 uit het boek goed te bestuderen.

maandag 5 februari 2018
Vandaag staat er een toets Engels op het programma. De leerlingen dienen de woorden van bladzijde 95 goed te kennen (NL-EN en EN-NL). De toets wordt 's middags afgenomen.

maandag 5 februari 2018
's Middags is er een woordjestoets van Engels. De woorden worden NL-EN en EN-NL afgenomen. De kinderen kunnen voor zichzelf oefenen (bladzijde 95 van het werkboek) of via Quizlet: : https://quizlet.com/_3zmk92

maandag 5 februari 2018
Deze maandag kwam een medewerker van 'De Hortus'. We gingen 's ochtends bezig met duurzame energie, waarbij theorie en praktijk hand-in-hand gingen. Aan de orde kwamen o.m. aardwarmte, zonne-energie en windenergie. Wewaren er bijna de hele ochtend mee bezig. Klik op de foto om het fotoalbum te openen:

ZAPP Kids Top20
Op dinsdag  23 januari mochten we meedoen met de Zapp KIds Top 20. Erg leuk. Er zijn al verschillende foto's en filmpjes op Facebook vanschool gezet. Na afloop kregen we een kleurenfoto mee, met daaro de handtekeningen van Buddy, Sterre en Stay TUned. Die foto staat hieronder:

 


Dinsdag 9 januari hebben de leerlingen met behulp van een 'Klooikoffertje" geprogrammeerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van materialen die door MicroBit ontworpen zijn. Buiten dat de leerlingen het erg leuk vonden, werd er ook veel geleerd.

KERSTVIERING 2017
Donderdagavond 21 december vieren we met elkaar het Kerstfeest in de Bethelkerk. De deuren gaan om 18.15 uur open en we beginnen om 18.30 uur stipt. De viering zal een klein uur duren. U bent van harte uitgenodigd om dit feest met ons mee te vieren.We hebben wel een paar spelregels:
> uw kind zit bij u in de bank
> kinderen jonger dan 4 jaar kunnen helaas niet toegelaten worden
> foto- en filmopnamen zijn niet toegestaan

KERSTMUSICAL CCNV
Donderdagmiddag 21 december gaan we op de fiets naar het CCNV om daar in het Theater de kerstmusical te gaan bekijken die de leerlingen van het CCNV zullen gaan opvoeren. De musical is door de leerlingen (van TheaterHAVO) zelf bedacht en in elkaar gezet. Het belooft weer een mooie middag te worden. Natuurlijk hebben we deze middag onze fiets bij ons.

PROEFCITO
Op maandag-, woensdag- en donderdagochtend (18, 20 en 21december) maken we een oude Eindcito als proef. Het is de versie uit 2011. We kunnen dan kennis maken met echte CITO-vragen en zijn ook de in de gelegenheid om ze door te nemen en te bespreken. Daar kunnen we dus veel van leren. Bovendien kunnen we dan ook wennen aan het fenomeen 'eindtoets'. Meester Henk gaat alle antwoorden inscoren, zodat we dan ook een standarrdscore hebben, die weer gebruikt kan worden bij de verwijzing naar het VO.

schaatsen op De Markt
Woensdag 6 december hebben we als groep eerst lekker friet gegeten op school en zijn daarna naar De Markt gegaan en hebben daar heerlijk geschaatst. Het was reuze gezellig. Voor herhaling vatbaar. De foto's (dank aan Marten Bakker) staan in het fotoalbum. Klik op de foto om daar direct naar toe te gaan.

donderdag 7 december 2017
's Avonds is er voor de ouders een informatiebijeenkomst over het protocol verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs. Edwin Blok (directeur MorgenCollege) komt samen met de leerkrachten van groep 8 uitleggen hoe die procedure in zijn werk gaat. Onnodig te zeggen dat we dit erg belangrijk vinden en alle ouders op school verwachten. We beginnen om 19.30 uur.Tevens krijgt u, na een korte toelichting, de uitslag van de onlangs afgenomen NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) mee naar huis. Dat zal rond 20.30 uur zijn.

Woensdag 6 december 2017
Jammer genoeg mogen we als groep 8 niet meer mee met het schaatfeest op De Markt in Harderwijk. Blijkbaar zijn we te oud geworden. Gelukkig hebben we wel een alternatief. In het kader van het schaatsfeest Wittenhagen is voor ons de schaatsbaan een uur gereserveerd van 19.00-20.00 uur. Natuurlijk maken we hier gebruik van. Alle kinderen van groep 8 moegn hier dus aan mee doen. Wanneer ze zelf zorgen voor schaatsen, dan hoeven die ook niet gehuurd te worden. Voorafgaand aan het schaatsen gaan we om 18.00 uur eerst op school friet-eten. Meester Henk zorgt voor de friet en mayo. Samen fietsen we dan naar de binnenstad. Na afloop fietsen we ook weer gezamenlijk terug. Kinderen die in de stad willen blijven, moeten eerst toestemming hebben gehad van hun ouders en dat doorgegeven hebben aan meester Henk.

Woensdag 6 december 2017 : STUDIEDAG
Vandaag zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag die de meesters en juffen hebben. Dat komt mooi uit, zo vlak na het sinterklaasfeest.Dan kunnen alle kinderen nog lekker uitslapen en daarna met hun nieuuwe speelgoed gaan spelen. Vanaf donderdag 7 december staat alles in het teken van het naderende kerstfeest.

Dinsdag 5 december 2017
Deze dag vieren we traditiegetrouw het sinterklaasfeest. We hebben deze dag een continurooster, wat inhoudt dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan,maar op school blijven om een hapje te eten. Om 14.00 uur gaan ze dan naar huis, zodat ze ruim op tijd thuis zijn om daar wellicht het feest nog eens dunnetjes over te doen. Van de kinderen van groep 8 wordt verwacht dat ze een surprise maken van een cadeautje dat ze gekocht hebben voor degene die ze hadden geloot (max 4 euro). Tevens dient er een zelfgemaakt gedicht bij te zitten. We hopen op een mooi feest.

bezoeken Voortgezet Onderwijs
Deze week bezoeken we weer een drietal scholen voor VO. Op maandagochtend  27 npovember gaan we naar Groevenbeek in Ermelo, dinsdagochtend 28 november naar het CCNV en vrijdagochtend 1 december wordt het RSG bezocht.  We besluiten alle bezoeken op maandagochtend 11 december door naar het MorgenCollege (locatie Westeinde, vml Focus) te gaan. We hopen met deze bezoeken een goed indruk te krijgen van de scholen voor VO in de nabije omgeving. Het is van belang dat u als ouders met uw kind nog eens gaat kijken tijdens de informatieavonden of OPEN DAGEN die worden georganiseerd. U heeft heir al een folder over gehad. De data zijn ook te vinden op een poster op school.

maandag 6 november 2017
Vanmiddag zijn we alvast bezig geweest met de Engelse woordjes van Unit 4. Natuurlijk komt er over een paar weken een toets over deze woordjes, dus we hebben ze al even geleerd. Meester Henk heeft alle woordjes in Quizlet gezet, zodat we de woordjes ook kunnen oefenen met dit programma. Hieronder staat dit programma in onze website ingebed. Wanneer je liever een aparte pagina wilt, dan moet je de link volgen: https://quizlet.com/_3zmk92

woensdag 1 november 2017
Bezoek Morgen College (VMBO-bk)

Vanochtend hebben we een bezoek gebracht aan het Morgen College In Harderwijk. In de locatie aan de Sypel zijn de basis- en kaderopleidingen te vinden. We begonnen de dag in de biologielokaal, waar we verschillende soorten schedels gingen onderzoeken. Ook werkten we met de microscoop. Het tweede lesuur was tekenen. Hier leerden we dat het best lastig is om lichaamsdelen op schaal te tekenen. De resultaten waren erg mooi. Het laatste uur was in de afdeling "Mens, Mooi en Gezond". Daar hebben we ons lekker laten verzorgen door de 3e-jaars leerlingen. Vooral de jongens (!) vonden het erg prettig om een nieuw en strak kapsel aangemeten te krijgen. Hieronder staan de foto's : vooraf en na. We hebben een heel leuke ochtend gehad. Een aantal van ons weet nu al dat ze naar het Morgen College wil. En dat snappen we allemaal heel goed, Wat een leuke school is dit!

na afloop
voor                                                                                na

woensdag 1 november 2017
Vandaag is het Dankdag. Natuurlijk besteden we hier aandacht aan. Deze keer gewoon in de klas.  Vandaag wordt ook de eerste toets van aardrijkskunde afgenomen (Meander thema 6). De kinderen hebben het werkboekje mee naar huis kunnen nemen om te leren. De samenvatting van het thema staat in het huiswerkmapje, maar ook hier.

dinsdag 31 oktober 2017
> Gymnastiek: Vandaag wordt de gymles verzorgd door een student van de CALO. De les wordt gegeven aan beide groepen 8
> Vandaag is het ook Hervormingsdag. Precies 500 jaar geleden timmerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de kapeldeur van Wittenberg, waarmee de eerste stap van de Hervormingsgeschiedenis ingang werd gezet. 's Middags gaan we hier met de beide groepen 8 mee bezig. Van de kinderen wordt verwacht dat ze zich hier alvast op hebben voorbereid, door te lezen over Maarten Luther of filmpjes over hem gekeken te hebben. Ook dienen ze uit te kunnen leggen wat 'protestanten' zijn en 'katholieken'.

maandag 30 oktober 2017
Het eerste thema van Brandaan (=geschiedenis) is afgerond dus vandaag wordt de allereerste geschiedenistoets van dit jaar afgenomen. De kinderen hebben het themaboekje mee naar huis genomen om te leren. De samenvatting staat hier, maar is natuurlijk ook in het huiswerkmapje te vinden.

dinsdag 26 september 2017
's Ochtends wordt de allereerste toets van Engels afgenomen. Het is een zogenaamde woordentoets, waarbij de leerlingen van Nederlandse woorden de Engelse vertaling moeten opschrijven, maar ook andersom!. Het woordenblad is dinsdag 19 september uitgedeeld, maar is natuurlijk ook in het huiswerkmapje en hier te downloaden.

maandag 18 september 2017
Vandaag hadden we een gastles, verzorgd door Marieke (van Veilig Verkeer Nederland) en Luuk (van Ploeger Transport). We leerden dat een vrachtauto een flink aantal dode hoeken heeft, ondanks alle spiegels die op zo'n truck zitten. Je merkte zelfs dat wanneer je achter zo'n vrachtwagen staat, de chauffeur niets ziet, zelfs tot ongeveer 100 meter achter zijn truck! Daarom is het verstandig om ruim achter de vrachtwagen te gaan staan aan de rechterkant. Minimaal 3 meter. Dan sta je veilig én kan de chauffeur je goed zien in zijn spiegels. Het mooiste was natuurlijk toen we zélf even achter het stuur van dat enorme gevaarte mochten zitten. Indrukwekkend! Al met al een prima les om de nieuwe week mee te beginnen. De foto's van de les zijn in het fotoalbum te bewonderen.
 

vrijdag 15 september 2017
Vandaag vieren we de Dag van de Democratie. Daarom gaan we 's ochtends naar het Stadhuis, waar we ontvangen zullen worden door de burgemeester. We krijgen een rondleiding door het Stadhuis en zien zo op wat voor manier er gewerkt wordt in dit Huis van de Stad. We zullen ervaren wat het werk van de ambtenaren inhoudt en spreken met elkaar en de burgemeester over democratie. De bijeenkomst duurt van 9.00 u tot 11.00 uur. We gaan op de fiets, dus een ieder dient de fiets mee te nemen.

vrijdag 15 september 2017 : fietscontrole
Vandaag dient een ieder de fiets mee te nemen die hij gebruikt tijdens het schoolkamp (20-22 september). De fiets zal op school gecontroleerd worden op stabiliteit, veiligheid en degelijkheid. Fietskratten dienen gedemonteerd te zijn. Mochten er mankementen gevonden worden aan de fiets, dan dient u deze nog voordat we naar schoolkamp gaan te verhelpen.

week 36: vragenlijst kennismakingsgesprekken met ouders
In week 37 zijn de jaarlijkse kennismakingsgesprekken met ouders. De leerkrachten van uw kind verwachten u op het ingeplande tijdstip ( 11 en 12 september ). Het rooster is u op maandag 4 september doorgemaild, maar is ook hier te downloaden. Wilt u uiterlijk vrijdag 8 september het ingevulde formulier weer meegeven? Alvast bedankt.

week 36 : ma 4 t/m 8 september
Deze week dienen de kinderen in tweetallen een opdracht uit Naut-Meander-Brandaan te maken. De opdracht wordt gevonden op de volgende website: www.nmb2.nl Met de wachtwoorden "vulkaan', 'sensor' en 'beemster' vinden de leerlingen hun opdrachten. Vrijdag 8 september dienen de opdrachten gereed te zijn.

AANDACHTSPUNTEN:
> gymnastiek is op dinsdagochtend van 8.45-10.15 in De Sypel. We vertrekken vanaf school op de fiets.
> speelkwartier is van 10.15-10.30 u
> computerwerk in Het LAB op maandag van 9.00-9.30 en dinsdag van 13.15-14.15 uur
> ziekmeldingen of doktersbezoek voor schooltijd (!) doorgeven via de website (kopje Melding), telefonisch (416576) of mail (henkvlieger@stichtingvco.nl / yvonnevink@stichtingvco.nl)
> meester Henk en juf Yvonne zijn tijdens kantooruren via school bereikbaar (416576 of via de mail)

Maandag 21 augustus beginnen we weer om 8.30 uur. Alle kinderen van groep 8a worden verwacht in hun nieuwe lokaal. Zoals we gewend zijn beginnen we in drie nieuwe groepen, die zijn samengesteld op basis van vriendschap en samenwerking. Dit jaar zal meester Henk van maandag t/m donderdagochtend de lessen verzorgen. Juf Yvonne Vink doet de donderdagmiddag en vrijdag. Samen met de kinderen wordt het weer een geweldig jaar, voor hen het laatste jaar op de Brug.

SAMENWERKING MET GROEP 8B
Dit jaar willen we de beide groepen 8 op twee vakvormingsgebieden gezamenlijk 'aanvliegen'. Dat houdt in dat we bij rekenen en begrijpend lezen als één groep optrekken. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is er op hetzelfde tijdstip rekenen (10.30 uur). In het lokaal van groep 8a gaat meester Henk op maandag, dinsdag en woensdag vooral de diepte in, waardoor de rekenvaardiger kinderen beter aan hun trekken komen. Op die dagen is juf Marlies in het lokaal van groep 8b aan het rekenen met de kinderen die dit vak juist lastig vinden of op een eigen leerlijn zitten. Op vrijdag staat de zogenaamde projectles (tijd, ruimte wegen, meten, inhoud, metriek stelsel) op de rol. Ook dan werken we op de hierboven omschreven manier, maar de vrijdagles wordt gegeven door juf Yvonne. Aansluitend aan deze vrijdagles wordt er op dezelfde wijze aandacht gegeven aan het begrijpend lezen. Ook hier wordt de totale groep 8 verdeeld over juf Marlies en juf Yvonne, waarna de twee groepen heel gericht kunnen worden bediend op hun niveau. De indeling in twee groepen wordt bepaald op basis van het kennis- en vaardigheidsniveau van de kinderen, aangevuld met hun motivatie en doorzettingsvermogen. Duidelijk mag zijn dat zo'n indeling per leerstofblok kan wijzigen.

link naar musical Bende op de Camping:  klik hier!