U bevindt zich hier: De Brug » Zorgteam

Zorgteam

 

Extra ondersteuning voor uw kind

Vanzelfsprekend zijn wij er ook voor kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben. Denk aan een kind dat moeilijk kan meekomen, een meerbegaafd kind of een kind met een gedragsprobleem. In zulke situaties kunt u als ouder(s) een beroep doen op de interne begeleiders van de school. Indien nodig kunnen zij ook de hulp inschakelen van het zorgteam op De Brug.

Zorgteam

Het zorgteam bestaat uit de intern begeleiders, de directie en leerkrachten met een aanvullende speciale opleiding. Zij komen twee keer per jaar in volle samenstelling bijeen: in november en maart. Het zorgteam bespreekt dan de voortgang van alle kinderen. In het bijzonder wordt gekeken naar de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Wat zijn de effecten van de ondersteuning? Is er misschien bijstelling nodig? Dit overleg heet: HOEZO (Handelingsgericht Onderwijs en Zorgoverleg). Behalve dit tweejaarlijkse overleg vinden tijdens het schooljaar regelmatig leerlingbesprekingen plaats tussen de leerkracht, de intern begeleider en de ouders.

Samenstelling zorgteam

Het zorgteam van De Brug bestaat uit:

 • Rob van Leijenhorst (directeur CBS De Brug)
 • Drs. Aranke Hopman (cognitief psycholoog en rugzakbegeleidster)
 • Hennie Foppen (intern begeleider groep 1 t/m 3)
 • Ingrid van Westendorp, M-Sen (gedragsspecialist en intern begeleider groep 4 t/m 8)
 • Corrina Lagemaat (bouwcoördinator groep 1 t/m 3)
 • Marlies Beelen, M-Sen (specialist talentontwikkeling en bouwcoördinator groep 4 t/m 8)
 • Ina Jongenotter (leesspecialist)
 • Yvonne Vink (rekencoordinator)
 • Romhild Kampen en Jolanda Velgersdijk (taalcoördinatoren)
 • Henrieke Walraven (onderwijsassistent onderbouw)
 • Ilse Morren (onderwijsassistent bovenbouw)

Indien nodig kan de intern begeleider ook de hulp inroepen van andere specialisten. Zoals een kindercoach (juf Bijman),  ict’er (meester Henk), Kanjercoördinatoren (Juf Bijman, juf Jolanda en juf Ingrid) of een externe deskundige.